به گزارش پارس نیوز، «دنیز بایسال» در حال لذت بردن از آفتاب روح بخش بهاری بعد از یک زمستان طولانی.

2010325_709