به گزارش پارس نیوز، «یارا شهیدی» با این عکس از هوادارنش درخواست کرد که چند آهنگ جدید به او معرفی کنند.

2010291_898