به گزارش پارس نیوز، وجود هر گونه دوستی بین «جیسون استیتهام» و «کوین هارت»، با این شخصیت‌های متفاوت کمی عجیب به نظر می‌رسد!

2010276_808