به گزارش پارس نیوز، حضور جالب افرادی با تیپ خاص در مراسم ختم جمشید مشایخی

AndroidOnlineNewsImage (8)