به گزارش پارس نیوز، احترام برومند در مراسم یادبود جمشید مشایخی را مشاهده می کنید 

AndroidOnlineNewsImage (4)