به گزارش پارس نیوز، «بهاره رهنما» ، عکس زیر را در استوری اینستاگرام خود منتشر کرد.

اینستا (4)