به گزارش پارس نیوز، سولماز حصاری این عکس را منتشر کرد.

AndroidOnlineNewsImage (11)