به گزارش پارس نیوز، امیرحسین صدیق با انتشار این عکس نوشت:  اینروزا.... دائمأ مشکلات و خبراى بد روبرومون ظاهر میشه. سعى کنین هرجورى که میشه حال دلتونو خوب نگهدارین، به هر روشى که بلدین و دوست دارین. این انرژیهاى بد رو تخلیه کنین، که بتونیم تا یه روز خوب که ایشالله حتما میاد، طاقت بیاریم......

AndroidOnlineNewsImage (6)