به گزارش پارس نیوز، ملیکا شریفی نیا نوشت : به بهانه‌ی پایان پخشِ بالشها در ایام نوروز عکسِ قدیمی با ترنم خانوم خوشگل بازیگر با استعدادِ بالشها

اینستاگرام بازیگران 639