به گزارش پارس نیوز، هوشنگ گلمکانی در یک پست اینستاگرامی از نحوه گزارش علیرضا علیفر انتقاد کرد.
هوشنگ گلمکانی منتقد سینما درباره شیوه خاص گزارش فوتبال توسط سرهنگ علیفر نوشت: «یعنی وقتی آقای علیفر یک جور خاصی می‌گوید «توووووووی درواااااااازه.... تووووووووی دروااااااازه» پیش خودش فکر می‌کند خیلی جالب و تاثیرگذار و بامزه می‌گوید یا دارد مسخره‌مان می‌کند؟

AndroidOnlineNewsImage (6)


با این نوع اجرا، بیش‌تر به نظرم می‌رسد که دارد مسخرگی می‌کند، دست‌مان می‌اندازد، سربه‌سرمان می‌گذارد. غیر از این، کارش هیچ ربطی به هنرنمایی گزارشگران برای ایجاد هیجان ندارد. به هر حال چون ما اعصاب اضافی زیاد داریم، نامبرده مقداری از آن را می‌ساید و می‌خراشد تا بار اضافی با خودمان نکشیم.»