به گزارش پارس نیوز،  آزاده نامداری در اینستاپستش نوشت:
یکی از مهم ترین مشکلات سیل زدگان دراستان لرستان این است که راه های ارتباطی قطع است وهرچه کمک جمع آوری میشود به سختی به دستشان میرسد،خانه های خیس،سرما،پتو،غذای برای خوردن،و،وای بچه ها اگر شیر بخواهند، اگر بهر دلیلی شیرخشک مصرف کنند تکلیف چیست؟آیا میشود بچه ای را قانع کرد که صبرکن تا غذا برسد؟؟

این عکس هموطنانمان است که به حق آزاده اند،وکیلومترها با پای پیاده به مناطق سیل زده رفته اند تا کمکها را برسانند،حالا ماکه درخانه هایمان نشسته ایم نمیشود هرچقدر کم درحد یک بسته آب معدنی یه بسته شیرخشک پتو کنسرو به حلال احمر کمک کنیم؟؟بخدا سخت نیست،ترخدا به هلال احمر اعتماد کنید،در خلوت به بچه های گرسنه فکرکنیم
#آزاده_نامداری #سیل_لرستان#لرستان_تنها_نیست

AndroidOnlineNewsImage (6)