به گزارش پارس نیوز، بابک جهانبخش نوشت : کاش می فهمیدی

آدم از یکجا به‌ بعد کنار می کشد …

اهلی خودش می شود

مگر آدم چقدر می تواند مهربان باشد

و تو هی سیلی بزنی به احساسش !!!

اینستاگرام بازیگران 635

بابک جهانبخش