به گزارش پارس نیوز، مجید مظفری نوشت : دروددوستان. تسلیت نمیگویم ولى آرزوى سلامتى وصبر براى خانواده محترم استاد مشایخى وخانواده هنرومردم ایران دارم.(روحشان شاد)

اینستاگرام بازیگران 634

مجید مظفری