به گزارش پارس نیوز، نرگس محمدی نوشت : ای کاش دروغ سیزده بود من ٣ماه با شما زندگى کردم و برام شُدید پدر بزرگِ نداشتم گیتى جان و سام عزیز چى میکشن دلم از این میسوزه که هر سال ١فروردین بهتون زنگ میزدم امسال زنگ زدم و گیتى جون گفت خوابِهِ کاش دوباره زنگ زده بودم همیشه تو قلب تک تک ما هستید خداحافظ استاد عزیزم خداحافظ پدر بزرگم خداحافظ

اینستاگرام بازیگران 634

نرگس محمدی