به گزارش پارس نیوز، نوید محمد زاده با انتشار این عکس نوشت:
افتخار،اعتبار، فخر ما ایرانیان

#محمدرضاشجریان 

AndroidOnlineNewsImage (11)