به گزارش پارس نیوز، گلاره جباری این عکس را منتشر کرد.

AndroidOnlineNewsImage (3)