به گزارش پارس نیوز، منوچهر هادی با انتشار این عکس نوشت: خوش اومدی آقا رضا.

AndroidOnlineNewsImage (3)