به گزارش پارس نیوز، علی سخنگو این عکس را منتشر کرد.

AndroidOnlineNewsImage (7)