به گزارش پارس نیوز، «انوشکا شرما» و همسرش در حال آفتاب گرفتن در طبیعت.

در اینستای ستاره های خارجی چه خبر است؟ (173)