به گزارش پارس نیوز، دوشنبه 5 فروردین فیلم سینمایی «ژن خوک» با حضور بازیگرانی چون نازنین بیاتی، ساعد سهیلی و همسرش گلوریا هاردی در پردیس کورش اکران شد. عکس های اختصاصی از این اکران را در ادامه ببینید

ژن خوک,عکس های فیلم ژن خوک,ساعد سهیلی,ساعد سهیلی و همسرش,گلوریا هاردی,نازنین بیاتی
ساعد سهیلی در اکران فیلم سینمایی «ژن خوک»

 

ژن خوک,عکس های فیلم ژن خوک,ساعد سهیلی,ساعد سهیلی و همسرش,گلوریا هاردی 
ساعد سهیلی و همسرش گلوریا هاردی در اکران فیلم سینمایی «ژن خوک»

 

ژن خوک,عکس های فیلم ژن خوک,ساعد سهیلی,ساعد سهیلی و همسرش,گلوریا هاردی
 گلوریا هاردی در اکران فیلم سینمایی «ژن خوک»

 

ژن خوک,عکس های فیلم ژن خوک,نازنین بیاتی
 نازنین بیاتی در اکران فیلم سینمایی «ژن خوک»

 

ژن خوک,عکس های فیلم ژن خوک,ساعد سهیلی,ساعد سهیلی و همسرش,گلوریا هاردی,نازنین بیاتی
اکران فیلم سینمایی «ژن خوک»

 

ژن خوک,عکس های فیلم ژن خوک,ساعد سهیلی,ساعد سهیلی و همسرش,گلوریا هاردی,نازنین بیاتی
اکران فیلم سینمایی «ژن خوک»

 

ژن خوک,عکس های فیلم ژن خوک,نازنین بیاتی
 نازنین بیاتی در اکران فیلم سینمایی «ژن خوک»

 

ژن خوک,عکس های فیلم ژن خوک,ساعد سهیلی,ساعد سهیلی و همسرش,گلوریا هاردی
ساعد سهیلی و همسرش گلوریا هاردی در اکران فیلم سینمایی «ژن خوک»

 

ژن خوک,عکس های فیلم ژن خوک,ساعد سهیلی,ساعد سهیلی و همسرش,گلوریا هاردی
 گلوریا هاردی در اکران فیلم سینمایی «ژن خوک»

 

ژن خوک,عکس های فیلم ژن خوک,ساعد سهیلی,
ساعد سهیلی در اکران فیلم سینمایی «ژن خوک»

 

ژن خوک,عکس های فیلم ژن خوک,نازنین بیاتی
 نازنین بیاتی در اکران فیلم سینمایی «ژن خوک»

 

ژن خوک,عکس های فیلم ژن خوک,ساعد سهیلی,ساعد سهیلی و همسرش,گلوریا هاردی
ساعد سهیلی در اکران فیلم سینمایی «ژن خوک»

 

ژن خوک,عکس های فیلم ژن خوک,ساعد سهیلی
ساعد سهیلی در اکران فیلم سینمایی «ژن خوک»

 

ژن خوک,عکس های فیلم ژن خوک,ساعد سهیلی,ساعد سهیلی و همسرش
ساعد سهیلی در بین جمعیت مردم