به گزارش پارس نیوز،  بهار ارجمند با انتشار این عکس نوشت: تا وقتی که در وا می شه لحظه ی دیدن می رسه هر چی که جاده ست رو زمین به سینه ی من می رسه... ای که تویی همه کَسم بی تو می گیره نفسم اگه تو رو داشته باشم به هر چی می خوام می رسم... همه‌کَس من... پشت من، پناه من... مقدمت فرخنده... چه مبارک است برمن میلاد تو... یگانه برادرم... برزوی من...

AndroidOnlineNewsImage (8)