به گزارش پارس نیوز، هانیه توسلی با انتشار این عکس نوشت: با وجود اینکه خیلی فوتبالی نیستم و برنامه ی نود را هم کم دیده ام،مگر مواقع حساس و اخبار مهم و در همراهی با دیگران اما تفاوت گزارش کردن عادل فردوسی پور در مسابقات فوتبال مهمی که می دیدم و سواد و معلومات و رویکردش در مقایسه با برنامه ها و مجری های مشابه، مشهود بود.سالها پیش مجله چلچراغ از من خواست جایزه ی مجری محبوب خوانندگانش را بدهم و برای من که تماشاگر حرفه ای فوتبال نبودم هم دادن جایزه به او کلی ذوق زده ام کرد!او همیشه محبوب بود و محبوب خواهد ماند!جایزه ی اخیر از تماشاگرانش و بلافاصله تعطیل شدن برنامه اش می تواند یک رکورد جهانی برای تلویزیون باشد!زندگی ما این روزها مثل نمایش های گروتسک است!ترسناک و از فرط عجیب بودن حتا خنده دار!.

AndroidOnlineNewsImage (6)