به گزارش پارس نیوز، سحر قریشی نوشت :هر موضوعى سه دیدگاه دارد… دید ِ من دید ِ تو  #حقیقت

اینستاگرام بازیگران 619