به گزارش پارس نیوز، پرستو صالحی این عکس را منتشر کرد.

AndroidOnlineNewsImage (16)