به گزارش پارس نیوز، شبنم قلی خانی در ایسنتاگرامش نوشت:
با استاد الهی قمشه ایی در مراسم روز جهانی زن در سازمان یونسکو و بخشی از سخنان شیرین استاد

AndroidOnlineNewsImage (11)