به گزارش پارس نیوز، «کول اسپراوس» در یک فوتوشوت جدید تبلیغاتی برای برند «نیمان مارکوس».

در اینستای ستاره های خارجی چه خبر است؟