به گزارش پارس نیوز، مرجان شیرمحمدی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: 

با تینا پاکروان گُل

AndroidOnlineNewsImage (7)