به گزارش پارس نیوز، فاطمه هاشمی نوشت :جنگ تمام شده بود و حالا صلح داشت آدم می‌کشت . از کتاب «سه‌گانه‌ی خاور میانه » گروس عبدالملکیان

اینستاگرام بازیگران 616

فاطمه هاشمی