به گزارش پارس نیوز، نیما شعبان نژاد با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: دیگه چیکار میشه کرد مگه 

AndroidOnlineNewsImage (3)