به گزارش پارس نیوز، عکسی از شراره درشتی را در خارج ایران مشاهده می کنید

IMG_20190311_102548_945