به گزارش پارس نیوز، آناهیتا همتی در اینستاپستش نوشت:
یکی از راه های برون رفت از دلتنگی، خاطره بازیست.
خانم #نادره عزیزم ، شما با رفتنتون به کلی مهربانی رو با خود بردید.
آقای #محمد_علی_کشاورز و آقای #اسماعیل_شنگله پاینده باشن.
منزل آقای شنگله، سال هشتادوچهار ، سیزده سال پیش.

AndroidOnlineNewsImage (3)