به گزارش پارس نیوز، بهروز وثوقی در اظهارات تندی علیه برادرانش که در ایران هستند، گفت: از آنجایی که عده اى به عنوان برادران من خود را معرفى مى کنند، باید بگویم که فیروز، چنگیز، شهراد ، از برادران ناتنى هم بدتر بوده اند و همه آنها با جعل سندها، اموال مرا صاحب شدند و حالا ادعاى برادرى می کنند. متاسفم که از اسم من به عنوان برادر سو استفاده می کنند من برادرانى واقعى با این اسامى ندارم.

بهروز وثوقی: برادرانم از پشت به من خجنر زدند