به گزارش پارس نیوز، جواد خواجوی این عکس ها را در اینستاگرام به اشتراک گذاشته است.

AndroidOnlineNewsImage (9)

AndroidOnlineNewsImage (10)

AndroidOnlineNewsImage (11)

AndroidOnlineNewsImage (12)

AndroidOnlineNewsImage (13)