به گزارش پارس نیوز، منوچهر هادی در اینستاپست جدیدش نوشت:
 #دل
#یکتا_ناصر 
#منوچهرهادی
عکس با موبایلم

AndroidOnlineNewsImage