به گزارش پارس نیوز، امیریل ارجمند در اینستاگرامش نوشت:
یاسمینای عزیزم .معجزه من حضور مبارک توست. تو نفس منی و وجودم با تو زنده است خوش اومدی به این دنیا ... عاشقانه ترین روز دنیا تولد توست ... تویی که بی حضورت کامل نمیشدم...نقش کردم رخ زیبای تو در خانه دل ....خانه ویران شد و نقش تو به دیوار بمااااند.تولد عشق واسم تولد توست زادروزت مبارک .#خدا #عشق #تولذ #اسفند

AndroidOnlineNewsImage