به گزارش پارس نیوز، پوریا تابان با انتشار این عکس نوشت: آقاى مجرى مى دانى چه کردى؟ جناب آقاى سیدمرتضى فاطمى پور مجرى برنامه اختیاریه شبکه پنج سیما از واژه همکار براى شما استفاده نمى کنم. مى دانید چرا؟ چون من و شما با هم همکار نیستیم. شما در برنامه زنده کارى کردید که شرم دارم حتى به عکسهاى آقا تختى به عنوان جهان پهلوان تاریخ ورزش قهرمانى کشورم خیره شوم. بغض راه گلویم را بسته، رگ گردنم بیرون زده، نفس هاى دم و بازدمم به شماره افتاده، خونم به جوش آمده و روى سر بلند کردن حتى مقابل عکسهاى آقا تختى را هم ندارم.
آقاى مجرى محترم به نظرت من، بزرگتر از من، یا بیشمار همکاران دیگرم هیچوقت به ذهنشان نرسیده در برنامه زنده تلویزیونى از بزرگان گوش شکسته این کشور یا هر عزیز دیگرى سوال کنند آقا تختى چرا مرد؟
خودکشى کرد یا خودکشى داده شد یا هر چیز دیگر؟
به نظرت ما یعنى بنده و دیگر همکارانم هیچوقت عطش این را نداشته ایم که از راز مرگ و پرواز جهان پهلوان آقا تختى آنهم در ٣٧ سالگى ایشان روبروى دوربین برنامه هاى زنده تلویزیونى پرده برداریم؟
مى دانى چرا نکردیم؟
چون شکستن حرمت آقا تختى برایمان خط قرمز بود، خط قرمزى که خودمان براى خودمان به درستى ترسیم کرده بودیم، چون ورود به زندگى خصوصى ایشان را کارى ناجوانمردانه مى دانستیم، چون جهان پهلوان یک طلا و دو نقره المپیک براى بالا بردن غرورهایمان به ایران هدیه کرده بود، چون آقا تختى دو طلا و دو نقره جهان را براى التیام دردهاى یک ملت با خون جگر به گردن آویخته بود، چون غلامرضاى محرومان از پاى آسیب دیده حریفش زیر نگرفت تا نشان دهد معناى مردانگى چیست و کشتى را باخت، چون جیبش خالى بود و دست هیچ فقیرى را پس نزد، چون مردم ناموس و شرفشان را به او مى سپردند، چون او در فاجعه طبیعى بوئین زهرا معنا کرد غیرت در به داد زلزله زده رسیدن و زیر آوار مانده یعنى چه، و بسیار چون هاى دگر. چه کردى آقاى مجرى؟
اگر استاد جمشید مشایخى جوان بود و نه مثل این روزها مریض احوال و پا به سن گذاشته محال بود در دامى که با سنگدلى پهن نمودى گرفتار شود.
موسپیدى را در برنامه زنده مسلسل وار گوشه رینگ قرار دادى تا بگوید آقا تختى... شرم دارم این تکه را بنویسم.
آقاى فاطمى پور ما یعنى همه کسانى که سالها در ورزش قلم زدیم و اجرا کردیم حقایق را بهتر از هر کس مى دانیم اما بیانش نکردیم چون آقا تختى و زندگى خصوصى اش خط قرمز همه ى ماست.
چون آقا تختى در این دنیا نیست که از خود، ناموس و شرفش دفاع کند.
شما همکار من نیستید چون بر عکس همه ى ما تشخیص ندادى براى مشهور شدن نباید با آبرو بازى کرد.
پوریا تابان پانزدهم اسفند ١٣٩٧

 

AndroidOnlineNewsImage