به گزارش پارس نیوز، مینا وحید با انتشار این عکس نوشت: وقتی بچه بودیم بوی عید از این روزا شروع میشد خیابونا کوچه ها خونمون بالاخره همه شهر دگرگون عطر عید بود،شادی تو صورت مردمی که تو مغازه ها خرید می کردن موج میزد.اما حالا...یا ما خیلی بزرگ شدیم یا عید دیگه اون عید نیست.انگار نه انگار... هان؟

AndroidOnlineNewsImage (12)