به گزارش پارس نیوز،  محمدحسین مهدویان با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: 
خاطرات خوب
دی‌ماه هزار و سی‌صد و نود و پنج
آخرین روزهای فیلم‌برداری ماجرای نیم‌روز

AndroidOnlineNewsImage (15)