به گزارش پارس نیوز، حمید گودرزی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:
صادق ترین انسان‌ها بچه ها

AndroidOnlineNewsImage (2)