به گزارش پارس نیوز، جواد عزتی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: 
ما در جوار یکدیگر زندگی می‌کنیم ، پس اولین مقصود ما در زندگی این است که به یکدیگر محبت کنیم و اگر نمی‌توانیم دست کم دیگران را آزار ندهیم . "دالایی لاما"

AndroidOnlineNewsImage