به گزارش پارس نیوز، امیر کربلایی زاده با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: 
تو به عاشقانه بودن من رو عادت دادی تو با خوبیات آخه من رو خجالت دادی ،چی بگم هرچی بگم از خوبیهات کم گفتم ،باتو از شادی بی تو ازغم گفتم...، همسرم برای من هر روز روزتوست که تو چراغ خونه دلی
#همسر #همدم#همراه#روز_زن

AndroidOnlineNewsImage (2)