به گزارش پارس نیوز، فریبا کوثری با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:
میگویند:
باران،گریه آسمان است
من میگویم:
باران ،دانه دانه
کلید هاے
گشایش است که
در برابر انسان، به
کرنش وا داشته است.
امیدوارم با
هردانه ی باران یکی از
آرزوهاتون برآورده بشـه

در بدترین روزها امیدوار باش
زیرا زیباترین باران ها
از سیاه ترین ابرهاست...
سراسر زندگیتان پر از بارانهای زیبا

AndroidOnlineNewsImage (6)