به گزارش پارس نیوز،  به نظرتان «سلن دیون» قصد دارد رژیم غذایی اش را تا کی ادامه بدهد؟!

در اینستای ستاره های خارجی چه خبر است؟ (167)