به گزارش پارس نیوز، گلشید بحرایی نوشت : شبی از جنس دیشب به میزبانی عمو رضا رویگری و تارا جان عزیزم..با دوستان جان..ممنون تارای عزیزم و عمو رضا خیلی خوش گذشت

اینستاگرام بازیگران 585