به گزارش پارس نیوز، نعیمه نظام دوست نوشت : شاید هیچ چیزی امروز نمیتونست اینقدر خوشحالم کنه که ببینم و بشنوم که مهران جان غفوریان رفیق قدیمی و دوستداشتنی من پدر شده ، واقعا خوشحالم همین الان بهش زنگ زدم تبریک بگم و با آرزو جان همسر مهربونش حرف بزنم ،

گفت سرکارم به خدا ، گفتم بابا یه امروز و باید بهت آف بدن پدر شدی با دخترت کلی زندگی کنی ، گفت کاره دیگه باید کار کنم دیگه پدر شدم و از الان باید به فکر جهیزیه برای دخترم باشم ، خلاصه کلی گفتیم و خندیدیم و گفتم اینقدر خوشحالم از پدر شدن تو انگار من پدر شدم مهران . خلاصه خواستم بگم خیلی خوشحالم که خوشحالی ،رفیق جانم و اینکه به آرزوت رسیدی .هانا خانم جان جان غفوریان

اینستاگرام بازیگران 584

نعیمه نظام دوست