به گزارش پارس نیوز، روناک یونسی بازیگر کشورمان با انتشار متنی درباره هدیه دادن گل به زنان توسط مردان نوشت.

روناک یونسی نوشت:

*****

یک شاخه گل چه کارها که با یک زن نمیکند 
یک شاخه گل زورش خیلی زیاد است 
تمام زخم های زنها را خوب میکند 
تمام غصه هایش را پاک میکند 
عطر گل تمام وجودش را میگیرد 
خستگی هایش را میبرد

یک شاخه گل آنقدر زورش زیاد است که تمام زن ها در مقابلش کم می آورند 
فقط گل را از دست چه کسی بگیرند
این مهم است


خانم‌ها, آقایانی که فراموش می‌کنند گل بگیرند براتون, این شعر رو بخوانید براشون


عکس منتشر شده توسط روناک یونسی

عکس منتشر شده توسط روناک یونسی