به گزارش پارس نیوز، گلوریا هاردی با انتشار این عکس نوشت: اصفهان زیبا.

AndroidOnlineNewsImage