به گزارش پارس نیوز، مگان مارکل همسر شاهزاده هری در حاشیه یک تئاتر در لندن را مشاهده می کنید 

دیدنی های روز شنبه 13 بهمن

مگان مارکل