به گزارش پارس نیوز، کمند امیرسلیمانی نوشت : چه خوبه که بعضی از آدما طوری با همه رفتار می کنن که هر وقت هر جایی میبینیشون بدون درنگ لبخند می زنی و از دیدنشون خوشحال میشی. رامبد جوان از اون دست آدمهاست. سعی کنیم ما هم یکی از کسانی باشیم که لبخند روی لب بقیه میاریم.

اینستاگرام بازیگران 582

کمند امیرسلیمانی