به گزارش پارس نیوز، فاطمه گودرزی با انتشار این عکس نوشت: باتوجه به ساختار شهری و موقعیت جغرافیایی شهرهایی مثل خرم اباد و پلدختر اگر از سوی نهادها وسازمانهای ذی ربط تدابیری همچون کانال کشی و مدیریت سیلاب اندیشده میشد قطعا شاهد این حجم از تخریب و آسیبدیدگی نبودیم دستها می سایم تا دری بگشایم بر عبث می پایم که به در کس آید در و دیوار به هم ریخته شان بر سرم می شکند دلم برای سرزمینی که بوی مادری میدهد چه غمناک می تپد.

AndroidOnlineNewsImage (5)